Projektcontroller

Økonomiopfølgning og ressource styring af projekter kan være tidskrævende. Søger I en projektcontroller til, at tage hånd om jeres igangværende/kommende projekter, er jeg måske ressourcen i står og mangler. Jeg har solid erfaring inden for opfølgning på projektøkonomi af timeprojekter, og jeg er af den overbevisning, at kommunikation om projektets fremdrift og økonomi er vigtig at få ud til hele projektgruppen, så alle kender, og har mulighed for, at overholde deres budgetter.

Opgaver lige fra oprettelse af projekter, opfølgning på tidsforbrug i forhold til indgåede aftaler, opfølgning på evt. ekstraarbejder, flytning af timer mellem projekter/aktiviteter, løbende projektfakturering og indtægtsførelse på fastprisaftaler til ad hoc rapportering kan indgå i en opgavebeskrivelse. En stor del af de administrative/økonomiske opgaver, kan aflast en presset projektleder, som dermed får frigjort tid til at skabe værdi for projektet.

Om det er et kortvarigt behov, eller om I har et længerevarende projekt I skal have tilknyttet en fast konsulent til, så lad os kigge på en løsning.